دنبال کردن
دپارتمان ها

عضویت ویژه

دانلود محصول + آپدیت های بعدی رایگان
آموزش نصب ویدیویی قالب ها
آموزش متنی نصب قالب ها
بنر متحرک هدیه
طراحی لوگو هدیه
پشتیبانی فنی
نصب رایگان
راه انداز

240000 تومان

10 عدد
1 بنر متحرک رایگان
1 نصب رایگان
استاندارد

340000 تومان

20 عدد
2 بنر متحرک رایگان
1 نصب رایگان
توسعه دهنده

450000 تومان

40 عدد
3 بنر متحرک رایگان
3 نصب رایگان
تجاری

549000 تومان

80 عدد
4 بنر متحرک رایگان
4 نصب رایگان